Home Kiến ThứcGoogle Ads Đo chuyển đổi cuộc gọi trên mobile bằng Google Tag manager

Đo chuyển đổi cuộc gọi trên mobile bằng Google Tag manager

Đoạn code
function checkMobile()
{
   if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) 
      return "M"
   else
      return "D"
}

Có thể bạn quan tâm