Home Kiến ThứcMail Google Áp dụng chức năng bộ nhớ gộp cho gói google workspace starter

Áp dụng chức năng bộ nhớ gộp cho gói google workspace starter

Mới đây, Google đã công bố một thay đổi quan trọng đối với bộ nhớ gộp cho tài khoản google workspace starter. Bắt đầu từ ngày 15/05/2023, những người đăng ký mới sẽ có quyền truy cập vào chức năng pool storage bộ nhớ gộp cho tài khoản google workspace starter, trước đây chỉ được cung cấp cho người dùng gói Business Standard.. Điều này có nghĩa là nếu một tổ chức đăng ký năm người dùng trong gói Business Starter, thì tổ chức đó sẽ có 150GB dung lượng lưu trữ gộp, thay vì 30GB trước đây cho mỗi người dùng. Với các khách hàng hiện tại của gói Starter sẽ thấy thay đổi này được áp dụng dần dần từ ngày 22 tháng 5.

Hiện đã có Bộ nhớ gộp cho Gói Google Workspace Business Starter
Hiện đã có Bộ nhớ gộp cho Gói Google Workspace Business Starter

Với cấu trúc gộp mới này, sẽ không có giới hạn lưu trữ mặc định. Nếu quản trị viên không đặt giới hạn bộ nhớ cho từng người dùng, thì họ sẽ có quyền truy cập vào bộ nhớ gộp, mỗi người dùng sẽ thêm 30 GB bộ nhớ khác vào nhóm bộ nhớ của tổ chức.

Nếu quản trị viên đặt giới hạn bộ nhớ cho người dùng và người dùng đạt đến giới hạn bộ nhớ của họ, họ sẽ được thông báo để liên hệ với quản trị viên của họ để tăng dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, không có tùy chọn tự động thông báo cho cấp quản trị viên.

Điều đáng nói là, sau khi dung lượng lưu trữ gộp được áp dụng cho tất cả người dùng Starter, những người dùng hiện có sẽ kế thừa cài đặt giới hạn dung lượng lưu trữ trên tài khoản (nếu có). Nếu không có, quản trị viên sẽ cần đặt giới hạn cho người dùng của họ.

Ngoài ra, Bộ nhớ dùng chung (share drive) giờ đây cũng sẽ khả dụng cho người dùng gói Business Starter, trước đây chỉ được cung cấp cho người dùng gói Business Standard.

Thay đổi mới này đối với gói Google Workspace Starter sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ linh hoạt hơn với bộ nhớ và quyền truy cập vào Bộ nhớ dùng chung.

Hiện tại TAP-BestCare đang cung cấp Gói Google Workspace vĩnh viễn tạo tối đa 300 User. Với giá cực kỳ tốt và chiết khấu cao.  Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu.

Có thể bạn quan tâm