Home Kiến ThứcGoogle Ads Nhập mục tiêu Analytics làm chuyển đổi Google Adwords V2

Nhập mục tiêu Analytics làm chuyển đổi Google Adwords V2

Nhập mục tiêu Analytics làm chuyển đổi Google Adwords giao diện Google Adwords mới để tối ưu tài khoản quảng cáo Google Adwords theo chuyển đổi tốt nhất.

Để bắt đầu nhập mục tiêu từ Google Analytics làm chuyển đổi Google Adwords bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords như hướng dẫn bên dưới.

Điều kiên bắt đầu liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords:

 • Trang web gắn code Google Analytics
 • Quyền quản trị tài khoản Google Analytics
 • Quyền quản trị tài khoản Google Adwords

1. Liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords

 • Đăng nhập tài khoản Google Analytics
 • Truy cập quản trị
 • Chọn tài khoản Adwords cần liên kết
 • Chọn tiếp tục

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords

 • Chọn tất cả dữ liệu
 • Liên kết tài khoản

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-01

2. Xác nhận liên kết Google Analytics từ tài khoản Adwords

 • Truy cập tài khoản Google Adwords
 • Chọn tài khoản được liên kết

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-02

Nhấn vào chọn chi tiết

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-03

Chọn lượt xem sau đó nhập chỉ số trang web

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-04

3. Nhập mục tiêu đã tạo từ Google Analytics làm chuyển đổi Google Adwords

 • Truy cập tài khoản Google Adwords
 • Thanh menu chọn chuyển đổi

nhap-muc-tieu-analytics-lam-chuyen-doi-google-adwords-v2-01

Chọn dấu + thêm chuyển đổi mới vào tài khoản

nhap-muc-tieu-analytics-lam-chuyen-doi-google-adwords-v2-02

Chọn nhập mục tiêu từ hệ thống khác

nhap-muc-tieu-analytics-lam-chuyen-doi-google-adwords-v2-03

Chọn Google Analytics và tiếp tục

nhap-muc-tieu-analytics-lam-chuyen-doi-google-adwords-v2-04

Chọn những mục tiêu bạn cần nhập và nhập

nhap-muc-tieu-analytics-lam-chuyen-doi-google-adwords-v2-05

Bài hướng dẫn nhập mục tiêu từ Google Analytics làm chuyển đổi adwords hy vọng giúp bạn tối ưu tài khoản quảng cáo tốt hơn để tiết kiệm chi phí nâng cao chuyển đổi có ích đối với doanh nghiệp của bạn.

Có thể bạn quan tâm